Elkartenet

Hezkuntzarako zerbitzuak

Ekonomia Zirkularra Hezkuntzan: 3-B zerbitzua

Joan den 2022an, baja eman eta ikastetxeetatik erretiratzen ari diren ordenagailuei buruz idatzi genizuen (S.O.S Toshiba Satellite (Eskola2.0 gorriak) BIZIRIK).
Bilketa handi hartan, kanpainan ikastetxeek baja emandako ekipamendua kentzeko zailtasunak dituztela egiaztatu ahal izan genuelako idazten dizuegu gaur. Batez ere, ingurumen- eta gizarte-irizpideak kontuan hartuta, Birziklatu aurretik Berrerabili egin behar dela pentsatzen duzuenok.
Horregatik, Elkartenetetik ikastetxe guztietara zabaldu nahi dugu jatorrian sailkatzeari eta berrerabiltzeko eta birziklatzeko gaikako bilketari buruz dugun esperientzia, eta gure zerbitzua eskaini nahi dizuegu horretarako:

2023-Ekonomia Zirkularra: 3-B (Batu-Berrerabili-Birziklatu) zerbitzua

  • Ikuskapena eta sailkapena jatorrian:Ikastetxearen jakinarazpena jaso ondoren, Elkarteneten zerbitzu teknikoa ikastetxera joango da eta baja emandako material informatikoa sailkatuko du.

  • Berrerabiltzeko jasotzea:Zerbitzua ematen jarrai dezakeen ekipamendua gure teknikariek eta bazkideek elkarteko tailerretara eramango dute, Julio Urkijo 1ean (Deustu), berregokitua eta berrerabilia izan dadin.

  • Birziklatzeko jasotzea:Zaharkitzeagatik edo matxura larriagatik bizi-zikloa luzatu ezin zaion ekipamendua enpresa homologatu batek jasoko du,tratamendu eta birziklapen egoki bat izan dezan.

  • Berrerabilpen-ziurtagiria (Elkartenet) eta birziklatzeko tratamenduaren ziurtagiria bidaliko da, enpresa homologatuak emana.

Zerbitzu honek ez du inolako kosturik izango ikastetxearentzat

Jarduera honetarako Bilboko Udalaren dirulaguntza jaso dugu.

El pasado 2022 os escribimos respecto a los ordenadores que están siendo dados de baja y retirados de los Centros educativos (S.O.S Toshiba Satellite (Eskola2.0 gorriak) BIZIRIK).

En aquella gran recogida pudimos comprobar la dificultad que tenéis los Centros educativos para retirar el equipamiento dado de baja, especialmente, si atendiendo a criterios medioambientales y sociales, pensais como nosotras/os, que antes de Reciclar se debe Reutilizar.
Por ello, queremos extender a todos los Centros educativos nuestra experiencia respecto a la clasificación en origen y recogida selectiva para reutilización y reciclaje y ofreceros el servicio de Elkartenet para ese fin:

2023-Ekonomia Zirkularra: 3-B (Recoger-Reutilizar-Reciclar)

  • Inspección y clasificación en origen:Una vez recibida comunicación del Centro educativo el servicio técnico de Elkartenet se desplazará al Centro escolar y clasificará el material informático dado de baja.

  • Retirada para reutilización: Aquel equipamiento que pueda seguir dando servicio será retirado por nuestros técnicos y socias/os a los talleres de la asociación en Julio Urkijo 1 (Deusto) para su reacondicionado y nuevo uso.

  • Retirada para reciclaje: Aquel equipamiento al que por obsolescencia o avería grave no se pueda prolongar el ciclo de vida, será retirado para su tratamiento por una empresa homologada.

  • Emisión de Certificado de reutilización (Elkartenet) y Certificado de tratamiento para reciclaje, emitido por empresa homologada

Este servicio no tendrá ningún coste para el Centro escolar

Para esta actividad se ha recibido subvención del Ayto de Bilbao

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top